background
printen

Indicatieve Rentetarieven

Onderstaande rentetarieven zijn enkel indicaties. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is het mogelijk dat er op- of afslagen zijn.

Geldig sinds 09 juni 2017

Vaste rente

Looptijd vaste rente *< € 500.000< € 1.000.000≥ € 1.000.000
5 jaar2,55% 2,05% 1,80%
10 jaar3,35% 2,85% 2,60%

* De looptijd van de lening is altijd langer dan of gelijk aan de looptijd van de rente.

Variabele rente

Variabel (3 maands Euribor basis)< € 500.000< € 1.000.000≥ € 1.000.000
5 jaar looptijd lening2,50% 2,00% 1,75%
10 jaar looptijd lening2,70% 2,20% 1,95%

Renterisico

Bij een vaste rente blijft het rentepercentage in een bepaalde periode gelijk. Na deze periode moet u opnieuw uw rentevorm kiezen. Dit kan als gevolg hebben dat u meer rente moet gaan betalen. Bij een variabele rente kan het rentepercentage ieder kwartaal veranderen. Hierdoor kunnen uw rentelasten ook per kwartaal veranderen.

Berekening rente

Bij de berekening van de rente stellen wij elke maand op het juiste aantal dagen. Het aantal dagen voor een kalenderjaar stellen wij op 360 dagen.

Betaling rente

U betaalt de rente per kwartaal achteraf.