background
printen

Geschiedenis

Insinger de Beaufort is een van de oudste private banks van Nederland met een historie die teruggaat tot 1779. Wij hebben vestigingen in Nederland (Amsterdam, Den Haag en Eindhoven) en in het buitenland (Londen). Hieronder volgt in vogelvlucht een historisch overzicht:

1779   Herman Albrecht Insinger richt samen met koopman Paulus Prins de onderneming Insinger en Prins op.

1795   Insinger en Co. specialiseert zich in het afwikkelen van nalatenschappen.

1814   Insinger en Co. neemt met een kapitaal van 900.000 gulden een vooraanstaande positie in binnen de Amsterdamse handelswereld.

1950   De vennootschap legt zich naast het verrichten van algemene handelszaken eveneens toe op het uitoefenen van bankiers- en kassiersactiviteiten, commissiehandel, het deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, syndicaten en consortia, het beheren van vermogen voor anderen en het uitoefenen van het bestuur over naamloze vennootschappen.

1976   Insinger Bankiers fuseert met commissionairshuis Willems & Cie, tot Bank Insinger Willems N.V.

1988   Bank Insinger Willems N.V. gaat samen met Amsterdams commissionairsbedrijf De Beaufort en Kraaijenhagen en wordt omgedoopt tot Bank Insinger de Beaufort N.V.

1994   Fusie met de financiële dienstverlener Integro en vervolgens een beursnotering in Luxemburg (1997).

2009  
 Strategische samenwerking met BNP Paribas Wealth Management. Dit betreft het samengaan van bank Insinger de Beaufort met Nachenius Tjeenk en het centraliseren van de Engelse activiteiten vanuit het kantoor van BNP Paribas Wealth Management in Londen. BNP Paribas bezit 63% van de aandelen van Insinger de Beaufort.

2013   Bij Insinger de Beaufort werken meer dan 200 medewerkers met bijna EUR 11.5 miljard aan vermogen onder beheer.

2015   Insinger de Beaufort Den Haag verhuist per 15 juni naar een nieuwe locatie aan de Alexanderstraat 1.

2016   Op 12 april j.l. tekenden KBL European Private Bankers (KBL epb) en moedermaatschappij, BNP Paribas Wealth Management een voorlopige overeenkomst betreffende de overname van Insinger de Beaufort. Na advies van beide ondernemingsraden en na goedkeuring van de toezichthouder en stakeholders, heeft KBL epb het voornemen om Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen samen te voegen. De nieuwe bank zal één van de sterkste 'pure play' private banking spelers van Nederland worden.

2017  De overname van Insinger de Beaufort door KBL Euroean Private Bankers (KBL) op 1 januari 2017 is voltooid. Vanaf nu maakt Insinger de Beaufort onderdeel uit van het KBL-netwerk, de private banking groep.