background
printen

Compliance & Business Integrity

De bestaande relatie tussen Insinger de Beaufort en de cliënt is vastgelegd in een aantal documenten. Daarnaast gelden regels op het gebied van compliance en het uitvoeren van orders. Iedere financiële instelling dient wetten en regels na te leven. De afdeling Compliance & Business Integrity (CBI) binnen Insinger de Beaufort is verantwoordelijk voor het bewaken van de naleving hiervan.

Insinger de Beaufort heeft echter besloten een stap verder te gaan. De letter van de wet is niet alleen belangrijk, maar ook de geest van de wet. Het is daarom dat de afdeling CBI ook verantwoordelijk is voor het bewaken van de integriteit van onze medewerkers. Zodoende wordt alles in het werk gesteld om de belangen van de cliënten echt te behartigen.
 
De belangrijkste documenten en geldende regels staan hieronder vermeld: