background
printen

IdB Asset Management N.V.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. treedt op als beheerder van de Nederlandse Insinger de Beaufort beleggingsinstellingen. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is op 27 december 1973 naar Nederlands recht opgericht voor onbeperkte duur en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 330.55.195.

De statutair bestuurders van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. zijn:

  • De heer G.S. Wijnia
  • De heer M.J. Baltus 

De raad van commissarissen van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. bestaat uit:

  • De heer P.G. Sieradzki

Jaarverslagen:

 

Overige documenten:

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.