background
printen

Nieuws

Fondsen Insinger de Beaufort Asset Management

15 juni 2017 - 2016 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn)  

Bijgaand de "Reportable Income" informatie voor IdB Real Estate Equity Fund (klik hier) over het jaar 2016. Het document is alleen in het Engels beschikbaar. 

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

__________________________________________________________________________________________________

29 mei 2017 - Goedkeuring dividenduitkering IdB Equity Income Fund ("Fonds D" - NL0000285609)

In de op 29 mei 2017 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2016 goedgekeurd voor IdB Equity Income Fund, een subfonds van IdB Umbrella Fund N.V.

De dividendgegevens zijn als volgt :

 • Bruto dividendbedrag : EUR 1,85 per aandeel
 • Dividend belasting : 15%
 • Netto dividendbedrag : EUR 1,5725 per aandeel
 • Cum datum : 30 mei 2017
 • Ex datum : 31 mei 2017
 • Record datum : 01 juni 2017
 • Betaaldatum : 6 juni 2017
 • Herbelegging : Transactieprijs van 7 juni 2017

Verzoek voor de herbelegging van uw netto dividendbedrag kunt u doorgeven aan uw bank (= waar u uw aandelen aanhoudt). Alle verzoeken van herbeleggingen van uw bank dienen uiterlijk 16u00 (CEST) op 6 juni 2017 door ons te zijn ontvangen (per fax naar +31 20 5215 469).

__________________________________________________________________________________________________

13 april 2017 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. 

Aandeelhouders van één of meerdere subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de bovengenoemde Beleggingsmaatschappij, welke gehouden zal worden op 29 mei 2017 van 9.00 - 10.00 op het kantoor van de Directie op onderstaand adres.

De subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. zijn:

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (serie fonds C - NL0000285591)
Insinger de Beaufort Equity Income Fund (serie fonds D - NL0000285609)
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (serie fonds F - NL0010986428)
Insinger de Beaufort Fixed Income Strategy Fund (serie fonds H - NL0011896972)

Agenda van de vergadering :

 • Opening
 • Jaarverslag van de directie over het boekjaar 2016
 • Décharge van de directie
 • Vaststellen van de jaarrekening 2016
 • Goedkeuring van het dividendvoorstel voor (alleen) Insinger de Beaufort Equity Income Fund
 • Benoeming van Pricewaterhousecoopers Accountants N.V. als accountants voor het boekjaar 2017
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen op 17 mei 2017 (= registratiedatum) geregistreerd te staan als aandeelhouder van de Beleggingsmaatschappij en dienen uiterlijk 23 mei 2017 hun aandelenbewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie op onderstaand adres.

Amsterdam, 13 april 2017

De directie
iNSINGER DE BEAUFORT ASSET MANAGEMENT N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
T     020-5215 550
E     idbfunds@insinger.com
W     www.insinger.com

            

__________________________________________________________________________________________________

25 november 2016 – Oproep verdaagde buitengewone aandeelhoudersvergadering Multiple Managers SICAV  

De directie van Multiple Managers SICAV (hierna "SICAV") deelt u mede dat op de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 25 november 2016 niet het benodigde quorum van aandeelhouders is gehaald om beslissingen te nemen. 

Als gevolg hiervan wordt een verdaagde aandeelhoudersvergadering opgeroepen op 5 december 2016 in Luxemburg. 

Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk 2 december 2016 schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt aan de directie aan het adres van de SICAV. 

Bijgaand de notificatie en het aanmeldingsformulier voor de aandeelhoudersvergadering (alleen beschikbaar in het Engels).

Notificatie aandeelhoudersvergadering

__________________________________________________________________________________________________

17 november 2016 – Oproep buitengewone aandeelhoudersvergadering Multiple Managers SICAV 

De directie van Multiple Managers SICAV (hierna "SICAV") is geïnformeerd dat de grootste aandeelhouder van het subfonds Multiple Managers SICAV - European Bond (hierna "Subfonds") een verkooporder zal plaatsen dat zal resulteren in dat de fondsgrootte van dit Subfonds onder EUR 5 miljoen zal vallen. 

Gezien de directie van deze SICAV geen plannen heeft om andere subfondsen te lanceren voor de SICAV heeft de directie besloten om een buitengewone aandeelhoudersvergadering op te roepen op 25 november 2016 in Luxemburg voor het besluit om het Subfonds en de SICAV te liquideren. 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk 24 november 2016 schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt aan de directie aan het adres van de SICAV.

Aandeelhouders kunnen tot 24 november 2016 kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uitstappen. 

Bijgaand de notificatie en het aanmeldingsformulier voor de aandeelhoudersvergadering (alleen beschikbaar in het Engels).

Notificatie aandeelhoudersvergadering

__________________________________________________________________________________________________

30 september 2016 – Prospectus Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en prospectus Absolute Return Strategy SICAV 

De directie van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en Absolute Return Strategy SICAV (hierna "SICAVs") informeert dat het prospectus van deze SICAVs op 1 november 2016 zal worden gewijzigd. 

De belangrijkste wijzigingen zijn : 

 • Verlaging van de kosten 
 • Wijziging van service providers 
 • Wijziging van het statutair adres 

Met inachtneming van de wachttijd, kunnen aandeelhouders tot en met 31 oktober 2016 kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden onttrekken. Het nieuwe prospectus zal beschikbaar worden gemaakt op onze website. 

Voor meer informatie van de prospectuswijziging, klik hier voor de notificatie aan de aandeelhouders van IdB Manager Selection SICAV en klik hier voor de notificatie aan de aandeelhouders van Absolute Return Strategy SICAV. De notificaties zijn alleen beschikbaar in het Engels.

__________________________________________________________________________________________________

26 augustus 2016 - 2016 Halfjaarverslagen Insinger de Beaufort beleggingsinstellingen 

De 2016 halfjaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen: 

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

 • Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund 
 • Insinger de Beaufort Equity Income Fund 
 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund 

Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced Fund 
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Equity Fund 
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Defensive Balanced Fund 
 • Appendix 2016 halfjaarverslag - IdB Manager Selection SICAV

Absolute Return Strategy SICAV

 • Multi-Manager Hedge 
 • Appendix 2016 halfjaarverslag - Absolute Return Strategy SICAV

Multiple Managers SICAV

 • European Bond

__________________________________________________________________________________________________

17 augustus 2016 – Besluit liquidatie Multiple Managers SICAV 

De directie van Multiple Managers SICAV (hierna "SICAV") heeft besloten om een voorstel tot liquidatie van Multiple Managers SICAV (de “SICAV”), inclusief het enige subfonds European Bond, aan de aandeelhouders van de SICAV voor te leggen. Het besluit van de directie is genomen in het belang van de aandeelhouders en is gelegen in het feit dat de huidige fondsgrootte van het enige subfonds niet langer opwegen tegen de lopende kosten van deze SICAV. 

Een buitengewone vergadering van aandeelhouders zal in Luxemburg worden gehouden en alle aandeelhouders die geregistreerd zijn in het aandeelhoudersregister van de SICAV zullen hiervoor worden uitgenodigd. De exacte datum van deze vergadering en verdere toelichting bij het genoemde voorstel tot liquidatie zal begin september in de uitnodiging aan aandeelhouders en op deze website bekend worden gemaakt.

__________________________________________________________________________________________________

10 augustus 2016 – Wijziging prospectus Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

De directie van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV (hierna “SICAV”) deelt mede dat het prospectus van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV per 12 september 2016 zal worden gewijzigd.

Klik hier voor het prospectus (geldig vanaf 12 september) en klik hier voor de Notificatie aan de Aandeelhouders. Beide documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels. Aandeelhouders kunnen tot 12 september 2016 kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uitstappen.

__________________________________________________________________________________________________

24 juni 2016 - 2015 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn) 

Bijgaand de "Reportable Income" informatie voor IdB Real Estate Equity Fund (klik hier) en voor IdB Equity Income Fund (klik hier) over het jaar 2015. Beide documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar. 

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd bent over de uitgekeerde dividenden zoals aangegeven in bijgaande documenten, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur. __________________________________________________________________________________________________

27 mei 2016 - Goedkeuring dividenduitkering IdB Equity Income Fund ("Fonds D" - NL0000285609)

In de op 26 mei 2016 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2015 goedgekeurd voor IdB Equity Income Fund, een subfonds van IdB Umbrella Fund N.V.

De dividendgegevens zijn als volgt :

 • Bruto dividendbedrag : EUR 1,80 per aandeel
 • Dividend belasting : 15%
 • Netto dividendbedrag : EUR 1,53 per aandeel
 • Cum datum : 27 mei 2016
 • Ex datum : 30 mei 2016
 • Record datum : 31 mei 2016
 • Betaaldatum : 2 juni 2016
 • Herbelegging : Transactieprijs van 3 juni 2016

Verzoek voor de herbelegging van uw netto dividendbedrag kunt u doorgeven aan uw bank (= waar u uw aandelen aanhoudt). Alle verzoeken van herbeleggingen van uw bank dienen uiterlijk 16u00 (CEST) op 2 juni 2016 door ons te zijn ontvangen (per fax naar +31 20 5215 469).

__________________________________________________________________________________________________

22 april 2016 - 2015 Jaarverslagen Insinger de Beaufort beleggingsinstellingen

De 2015 jaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

 

Absolute Return Strategy SICAV

Multiple Managers SICAV

__________________________________________________________________________________________________

8 april 2016 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders in de subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. worden uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen die gehouden zal worden op 26 mei 2016 van 15.00 - 15.45 op het kantoor van de directie op onderstaand adres.

De subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. zijn:

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (aandelenklasse Fonds C - NL0000285591)
Insinger de Beaufort Equity Income Fund (aandelenklasse Fonds D - NL0000285609)
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (aandelenklasse Fonds F - NL0010986428)

Agenda van de vergadering :

 • Opening
 • Jaarverslag van de directie over het boekjaar 2015
 • Decharge van de directie
 • Vaststellen van de jaarrekening 2015 
 • Voorstel tot goedkeuring dividend voor (alleen) aandelenklasse Fonds D
 • Benoeming van Pricewaterhousecoopers Accountants als accountants voor het boekjaar 2016
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen op 13 mei 2016 (= registratiedatum) geregistreerd te staan als aandeelhouder van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en dienen zich uiterlijk 20 mei 2016 schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt aan de directie. Tevens dienen de aandeelhouders uiterlijk 20 mei 2016 hun aandelenbewijs, dan wel depotbewijs uitgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de directie op onderstaand adres.

Amsterdam, 8 april 2016

De directie
Insinger de Beaufort Asset Management N.V.
Herengracht 537
1017 BV Amsterdam
T 020-5215 550
E idbfunds@insinger.com
W www.insinger.com

__________________________________________________________________________________________________

5 januari 2016 - Prospectus van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en Absolute Return Strategy SICAV

In opvolging op ons bericht van 14 december 2015, bijgaand de volgende prospectussen :

 • Klik hier voor het prospectus van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV (geldig vanaf 18 januari 2016), alleen beschikbaar in het Engels
 • Klik hier voor het prospectus van Absolute Return Strategy SICAV (geldig vanaf 1 februari 2016), alleen beschikbaar in het Engels

__________________________________________________________________________________________________

 

14 december 2015 – Notificatie van de prospectuswijziging van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

 

De directie van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV informeert hierbij dat het prospectus van IdB Manager Selection SICAV, en rekeninghoudende met de relevante wachttijd, zal worden gewijzigd. De aandeelhouders kunnen tot 15 januari 2016 kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uitstappen.

Bijgaand de notificatie (alleen beschikbaar in het Engels) voor meer informatie van de prospectuswijzging.

__________________________________________________________________________________________________

14 december 2015 – Notificatie van de prospectuswijziging van Absolute Return Strategy SICAV

 

De directie van Absolute Return Strategy SICAV informeert hierbij dat het prospectus van Absolute Return Strategy SICAV, en rekeninghoudende met de relevante wachttijd, zal worden gewijzigd. De aandeelhouders kunnen tot 22 januari 2016 kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uitstappen.

Bijgaand de notificatie (alleen beschikbaar in het Engels) voor meer informatie van de prospectuswijzging.

__________________________________________________________________________________________________

16 november 2015 - 2015 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

 

Het 2015 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kostenloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag.

__________________________________________________________________________________________________

26 augustus 2015 - 2015 Halfjaarverslagen Insinger de Beaufort beleggingsinstellingen

 

De 2015 halfjaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
 • Insinger de Beaufort Equity Income Fund
 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund

 Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

Absolute Return Strategy SICAV

Multiple Managers SICAV

 • European Bond

 

__________________________________________________________________________________________________

13 Augustus 2015 - 2014 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2014 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 13 oktober 2015 van 14.00 - 15.30 ten kantore van de Beheerder in Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

__________________________________________________________________________________________________

24 juni 2015 - 2014 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn)

Bijgaand de "Reportable Income" informatie voor IdB Real Estate Equity Fund (klik hier) en voor IdB Equity Income Fund (klik hier) over het jaar 2014. Beide documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd bent over de uitgekeerde dividenden zoals aangegeven in bijgaande documenten, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

__________________________________________________________________________________________________

10 juni 2015 - Goedkeuring dividenduitkering IdB Equity Income Fund ("Fonds D" - NL0000285609)

In de op 9 juni 2015 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2014 goedgekeurd voor IdB Equity Income Fund, een subfonds van IdB Umbrella Fund N.V.

De dividendgegevens zijn als volgt :

Bruto dividendbedrag : EUR 1,75 per aandeel

Dividend belasting : 15%

Netto dividendbedrag : EUR 1,4875 per aandeel

Cum datum : 10 juni 2015

Ex datum : 11 juni 2015

Record datum : 12 juni 2015

Betaaldatum : 16 juni 2015

Herbelegging : Transactieprijs van 17 juni 2015

Verzoek voor de herbelegging van uw netto dividendbedrag kunt u doorgeven aan uw bank (= waar u uw aandelen aanhoudt). Alle verzoeken van herbeleggingen van uw bank dienen uiterlijk 16u00 (CEST) op 16 juni 2015 door ons te zijn ontvangen (per fax naar +31 20 5215 469).

__________________________________________________________________________________________________

30 april 2015 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages Nederlandse Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Op 1 mei 2015 zullen de op- en afslagpercentages van onderstaande Insinger de Beaufort beleggingsfondsen als volgt worden gewijzigd:

 •      IdB European Mid Cap Fund (NL0010986428) : afslagpercentage 0,15% (was 0,10%)
 •      IdB Equity Income Fund (NL0000285609) : opslagpercentage 0,15% (was 0,20%)

De op- en afslagpercentages van de andere Nederlandse IdB beleggingsfondsen blijven ongewijzigd op 0.15%.

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen moet terugkopen.

 __________________________________________________________________________________________________

30 april 2015 - 2014 Jaarverslagen Insinger de Beaufort beleggingsinstellingen

De 2014 jaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

 • Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
 • Insinger de Beaufort Equity Income Fund
 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund

Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

Absolute Return Strategy SICAV

Multiple Managers SICAV

 • European Bond

__________________________________________________________________________________________________

22 april 2015 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders in de subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. worden uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen die gehouden zal worden op 9 juni 2015 van 15.00 - 15.45 op het kantoor van de directie op onderstaand adres.

De subfondsen van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. zijn:

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (aandelenklasse Fonds C - NL0000285591)
Insinger de Beaufort Equity Income Fund (aandelenklasse Fonds D - NL0000285609)
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (aandelenklasse Fonds F - NL00010986428)

Agenda van de vergadering :

 • Opening
 • Jaarverslag van de directie over het boekjaar 2014
 • Décharge van de directie
 • Vaststellen van de jaarrekening 2014
 • Voorstel tot goedkeuring dividend voor (alleen) aandelenklasse Fonds D
 • Benoeming van Pricewaterhousecoopers Accountants als accountants voor het boekjaar 2015
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen op 26 mei 2015 (= registratiedatum) geregistreerd te staan als aandeelhouder van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en dienen zich uiterlijk 3 juni 2015 schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt aan de directie. Tevens dienen de aandeelhouders uiterlijk 3 juni 2015 hun aandelenbewijs, dan wel depotbewijs uitgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de directie op onderstaand adres.

Amsterdam, 22 april 2015

De directie
Insinger de Beaufort Asset Management N.V.
Herengracht 537
1017 BV Amsterdam
T 020-5215 550
E idbfunds@insinger.com
W www.insinger.com

__________________________________________________________________________________________________

 31 maart 2014 - 2014 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2014 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kostenloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag. __________________________________________________________________________________________________

31 december 2014 - Wijzigingen prospectus Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

Het aangepaste prospectus is per heden beschikbaar

Klik hier (alleen in het Engels beschikbaar)

___________________________________________________________________________________________________

31 december 2014 - Wijzigingen prospectus Absolute Return Strategy SICAV

Het aangepaste prospectus is per heden beschikbaar

Klik hier (alleen in het Engels beschikbaar)

___________________________________________________________________________________________________

31 december 2014 - Wijzigingen prospectus Multiple Managers SICAV

Het aangepaste prospectus is per heden beschikbaar

Klik hier (alleen in het Engels beschikbaar)

___________________________________________________________________________________________________

30 december 2014 - conversiekoers sluiting IdB Multi-Manager Balanced USD en GBP klasse.

Zoals aangegeven in de "Notice to Sharesholders" gepubliceerd op 29 november 2014 zullen de USD en GBP klasse worden omgezet in participaties van de EUR klasse.

De conversiekoersen zoals berekend op 30 december 2014 zijn als volgt:

1 aandeel in de USD klasse (LU0110717757) wordt omgezet in 0.985158 aandeel in de EUR klasse (LU0110718136)

1 aandeel in de GBP klasse (LU0110717914) wordt omgezet in 1.436808 aandeel in de EUR klasse (LU0110718136).

De USD en GBP klasse zullen na de conversie worden gesloten.

___________________________________________________________________________________________________

17 december 2014 - conversiekoers fusie IdB European Mid Cap Fund N.V. en IdB Umbrella Fund N.V.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschappen gehouden op 15 december 2014 is het voorstel van de fusie zoals op 1 november 2014 voorgesteld goedgekeurd.

De Directie van deze vennootschappen deelt mede dat de fusie op 17 december 2014 als volgt is verwerkt :

1 oud aandeel IdB European Mid Cap Fund NV (NL0009787894) voor 1 nieuw aandeel IdB European Mid Cap Fund (serie F van IdB Umbrella Fund N.V., NL0010986428).

De omwisseling zal door de bank waar u uw aandelen aanhoudt worden uitgevoerd.

De gewijzigde prospectussen zijn hier te vinden:

Basisprospectus IdB Umbrella Fund N.V.
Aanvullende prospectus IdB Equity Income Fund
Aanvullende prospectus IdB European Mid Cap Fund
Aanvullende prospectus IdB Real Estate Equity Fund

___________________________________________________________________________________________________

28 november 2014 –Wijzigingen prospectus Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

 De directie van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV (hierna “SICAV”) heeft besloten om:

        1. het prospectus aan te passen waarbij  de tekst met betrekking tot leverage wordt verduidelijkt; 
        2. het prospectus aan te passen waarbij de vergoeding(en) aan de portfolio manager worden aangepast; 
        3. de USD en GBP klasse van het subfonds Multi-Manager Balanced te sluiten en te laten opgaan in de EUR 
            klasse van Multi-Manager Balanced;
       4. in aanvulling op het huidige directie van de SICAV de heer Marc Baltus te benoemen tot directeur.

Met betrekking tot punt 1, 2 en 3  is per subfonds een document opgesteld (alleen in het Engels beschikbaar)  waarin een gedetailleerde toelichting wordt gegeven op de genoemde wijzigingen en de te volgen procedure. Klik hier op het betreffende subfonds om deze toelichting in te zien: MM Balanced, MM Defensive Balanced and MM Equity. Aandeelhouders hebben tot 29 december 2014 om kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uit te stappen.

Met betrekking tot punt 4 zullen alle aandeelhouders geregistreerd in het aandelenregister van de SICAV een uitnodiging ontvangen voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2014 op het vestigingsadres van de SICAV in Luxemburg zal worden gehouden.

___________________________________________________________________________________________________

28 november 2014 –Wijzigingen prospectus Absolute Return Strategy SICAV

 De directie van Absolute Return Strategy SICAV (hierna “SICAV”) heeft besloten om:

    1. het prospectus aan te passen waarbij  de tekst met betrekking tot leverage wordt verduidelijkt; 
    2. het prospectus aan te passen waarbij de vergoeding(en) aan de portfolio manager worden aangepast; 
    3. in aanvulling op het huidige directie van de SICAV de heer Marc Baltus te benoemen tot directeur.

Met betrekking tot punt 1 en 2 is een document opgesteld (alleen in het Engels beschikbaar)  waarin een gedetailleerde toelichting wordt gegeven op de genoemde wijzigingen en de te volgen procedure. Klik hier voor om deze toelichting in te zien. Aandeelhouders hebben tot 29 december 2014 om kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uit te stappen.

 Met betrekking tot punt 3 zullen alle aandeelhouders geregistreerd in het aandelenregister van de SICAV een uitnodiging ontvangen voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2014 op het vestigingsadres van de SICAV in Luxemburg zal worden gehouden.

___________________________________________________________________________________________________

28 november 2014 –Wijzigingen prospectus Multiple Managers SICAV

 De directie van Multiple Managers SICAV (hierna “SICAV”) heeft besloten om:

    1. het prospectus aan te passen waarbij de vergoeding(en) aan de portfolio manager worden aangepast; 
    2. in aanvulling op het huidige directie van de SICAV de heer Marc Baltus te benoemen tot directeur.

 Met betrekking tot punt 1 is een document opgesteld (alleen in het Engels beschikbaar)  waarin een toelichting wordt gegeven op de genoemde wijzigingen en de te volgen procedure. Klik hier voor om deze toelichting in te zien. Aandeelhouders hebben tot 29 december 2014 om kosteloos en tegen de gebruikelijke voorwaarden uit te stappen.

 Met betrekking tot punt 2 zullen alle  aandeelhouders geregistreerd in het aandelenregister van de SICAV een uitnodiging ontvangen voor een buitengewone vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2014 op het vestigingsadres van de SICAV in Luxemburg zal worden gehouden.

___________________________________________________________________________________________________

17 november 2014 - 2013 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2013 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 8 december 2014 van 16.00 - 16.30 ten kantore van de Beheerder in Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

____________________________________________________________________________________________________

1 november 2014 - Oproep Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergadering op 15 december 2014 om 10:00 uur ten kantore van Insinger de Beaufort Management N.V. ("de Beheerder") aan de Herengracht 537 te Amsterdam.

De agendapunten zijn:

1. Opening en mededelingen

2.a. Toelichting op voorgenomen fusie Vennootschap met Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

2.b. Voorstel tot fusie (stem punt)

3.a. Toelichting op voorgestelde statutenwijziging

3.b. Voorstel tot statutenwijziging met goedkeuring van de prioriteit

4. Rondvraag

5. Sluiting

Voor meer informatie over de bovengenoemde voorstellen en andere relevante informatie is een informatiememorandum opgesteld. De advertentie voor de oproep van deze BAVA is op 1 november 2014 geplaatst.

Klik hier voor de advertentie

Klik hier voor het Toelichtend  Informatiememorandum            ____________________________________________________________________________________________________

1 november 2014 - Oproep Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergadering op 15 december 2014 om 10:30 uur ten kantore van Insinger de Beaufort Management N.V. ("de Beheerder") aan de Herengracht 537 te Amsterdam.

De agendapunten zijn:

1. Opening en mededelingen

2.a. Toelichting op voorgenomen fusie Vennootschap met Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

2.b. Voorstel tot fusie (stem punt) met goedkeuring van de prioriteit.

3. Rondvraag

4. Sluiting

Voor meer informatie over de bovengenoemde voorstellen en andere relevante informatie is een informatiememorandum opgesteld.

Klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum

Klik hier voor meer informatie omtrent deze vergadering.

___________________________________________________________________________________________________

30 september 2014 - Vereffeningsverslag Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Per heden zijn de volgende vereffeningsverslagen kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en gepubliceerd op onze website:

 1. Insinger de Beaufort Multi Manager International Equity 
 2. Sustainable Values Fund
 3. Insinger de Beaufort Income Plus Fund

De vereffening aan de participanten heeft al plaatsgevonden (zie het vereffeningsverslag voor verdere informatie).

 

De Beheerder,

Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

_____________________________________________________________________________________________________

29 augustus 2014 - Halfjaarverslagen 2014 van de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

De halfjaarverslagen voor de periode eindigend op 30 juni 2014 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en gepubliceerd op onze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsfondsen:

· Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

· Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

 • Insinger de Beaufort Global Convertable Fund
 • Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
 • Insinger de Beaufort Equity Income Fund

· Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced Fund
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Equity Fund
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Defensive Balanced Fund

· Absolute Return Strategy SICAV

 • Multi-Manager Hedge

· Multiple Managers SICAV

 • European Bond

 

Klik hier voor de advertentie

_____________________________________________________________________________________________________

21 juli 2014 - Vereffening gegevens participaties Sustainable Values Fund

Zoals besloten in de buitengewone participantenvergadering van 18 juli 2014 deelt de Beheerder van dit Fonds mede dat de intrinsieke waarde van EUR 32.99 per 21 juli 2014 is goedgekeurd.

De vereffening aan de participanten zal plaatsvinden via de bank waar de participaties in depot worden aangehouden.

Na de vereffening door het Fonds, houdt dit Fonds op te bestaan.

_____________________________________________________________________________________________________

02 juli 2014 - Notificatie Buitengewone Participantenvergadering Sustainable Values Fund

Op 18 juli 2014 zal een buitengewone participantenvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt:

 • Opening
 • Voorstel tot opheffing
 • Goedkeuring van de wijze van vereffening
 • Rondvraag
 • Sluiting

Voor meer informatie over de voorgestelde voorwaardenwijziging, de vereffening van de opheffingsuitkering en aanmelden voor deze participantenvergadering, klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum of klik hier voor de advertentie.

_____________________________________________________________________________________________________

30 juni 2014 - Vereffening gegevens opheffen IdB Income Plus Fund

De Beheerder van bovengenoemd Fonds deelt mede dat de intrinsieke waarde van EUR 42.82 per 30 juni 2014 is goedgekeurd

De vereffeningsgegevens aan de beleggers met betrekking tot het opheffen van dit Fonds zijn als volgt.

 1. Voor elke 1 participatie IdB Income Plus Fund ontvangt de belegger 0.398675124 aandelen IdB MM Balanced - EUR klasse
 2. Voor elke 1 participatie IdB Income Plus Fund ontvangt de belegger een bedrag van EUR 0.64

 Na de vereffening door het Fonds, houdt dit Fonds op te bestaan.

_____________________________________________________________________________________________________

juni 2014 - Teruggave Recht Dividendbelasting Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse wetgeving inzake het terugvorderen van ingehouden Nederlandse dividendbelasting en bronbelasting voor Nederlandse fiscale belegginginstelling ("Fbi") gewijzigd in een afdrachtsvermindering. Dit betekent in essentie dat de Fbi bij de afdracht van verschuldigde dividendbelasting een verrekening mag toepassen ter grootte van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting en ingehouden buitenlandse bronbelasting op dividenden en couponrente ontvangen door de Fbi. Deze afdrachtsvermindering komt ten goede aan de Fbi.

Dit houdt in dat het terugvorderen van dividendbelasting ingehouden door de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen in sommige gevallen niet meer (volledig) kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst door de belegger.

Klik hier voor het overzicht van Teruggaverecht voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen.

_____________________________________________________________________________________________________

30 JUNI 2014 - Vereffening gegevens intrekken aandelen IdB Global Convertible Fund (NL0000285567)

Zoals goedgekeurd in de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2014 om de aandelen van bovengenoemd Fonds in te trekken en de aandeelhouders in contanten uit te betalen, deelt de Beheerder van het Fonds mede dat de intrinsieke waarde van EUR 42.66 per 30 juni 2014 is goedgekeurd

De vereffening aan de aandeelhouders zal plaatsvinden via de bank waar de aandelen in depot worden aangehouden.

Na de vereffening door het Fonds, houdt dit Fonds op te bestaan.

_____________________________________________________________________________________________________

24 juni 2014 - Aankondiging bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van IdB European Mid Cap Fund N.V. en IdB Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders worden uitgenodigd op 15 juli 2014, om 11.00 uur voor IdB European Mid Cap Fund N.V. en om 11.30 uur voor IdB Umbrella Fund N.V., voor een bijzondere algemene vergadering ten kantore van de Directie van bovengenoemde vennootschappen.

Agenda :

 • Opening
 • Aanstelling van Bewaarbedrijf Ameuro N.V. als bewaarder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Aandeelhouders die één of beide vergaderingen wensen bij te wonen dienen op 4 juli 2014 geregistreerd te staan als aandeelhouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 10 juli 2014 een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie. Klik hier voor de advertentie.

_____________________________________________________________________________________________________

16 juni 2014 - 2013 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn)

Bijgaand de "Reportable Income" voor IdB Real Estate Equity Fund (klik hier) and IdB Equity Income Fund (klik hier) over het jaar 2013. Beide documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd bent over de uitgekeerde dividenden zoals aangegeven in bijgaande documenten, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

_____________________________________________________________________________________________________

12 juni 2014 - Mededeling: dividend IdB Global Convertible Fund ("Fonds A") en IdB Equity Income Fund ("Fonds D")

In de op 10 juni 2014 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2013 goedgekeurd voor IdB Global Convertible Fund en IdB Equity Income Fund, subfondsen van IdB Umbrella Fund N.V.

Herbelegging van het nettodividendbedrag van IdB Equity Income Fund is mogelijk. Voor meer informatie bijgaand de advertentie: IdB Umbrella Fund N.V. _____________________________________________________________________________________________________

2 juni 2014 - Vereffening gegevens opheffen IdB MM International Equity (NL0000284883)

De Beheerder van bovengenoemd Fonds deelt mede dat de intrinsieke waarde van EUR 234,87 per 2 juni 2014 is goedgekeurd.

De vereffeningsgegevens aan de beleggers met betrekking tot het opheffen van dit Fonds zijn als volgt:

 1.  Voor elke 1 participatie IdB MM International Equity ontvangt de belegger 4,66400736 aandelen IdB Equity Income Fund (NL0000285609)
 2. Voor elke 1 participatie IdB MM International Equity ontvangt de belegger een bedrag van EUR 0,37

Nadat bovengenoemde handelingen zijn afgerond houdt het Fonds op te bestaan.

_____________________________________________________________________________________________________

30 april 2014 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten

Aandeelhouders en participanten worden op 10 juni 2014 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 09.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier.

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om ten kantore van de Beheerder:

 • Sustainable Values Fund om 10.30 uur
 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund om 11.00 uur
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen op 27 mei 2014 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 3 juni 2014 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.

_____________________________________________________________________________________________________ 

29 april 2014 - 2013 Jaarverslagen Insinger de Beuaufort beleggingsinstellingen

De 2013 jaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.

_____________________________________________________________________________________________________

25 april - Notificatie IdB Manager Selection SICAV

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht en gevestigd te Luxemburg, met de subfondsen:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Equity
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced
 • Isinger de Beaufort Multi-Manager Defensive Balanced

De directie van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV deelt hierbij hun voorstel mede om het prospectus van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en de appendices van bovengenoemde subfondsen te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen die gelden voor alle drie de subfondsen zijn:

1. Wijzigingen van het beleggingsbeleid als volgt:

- het verhogen van de toegestane beleggingen in hedgefondsen van maximum 15% naar maximum 30% van de portefeuille van het betreffende subfonds

- het verhogen van toegestane totale positie bestaande uit cash en money market beleggingen van maximum 10% naar maximum 40% van de portefeuille van het betreffende subfonds

2. Een verlaging van de daadwerkelijk in rekening gebrachte beheervergoeding van 1,25% naar 0,70% per jaar;

3. De introductie van een prestatievergoeding van 10% over het absolute rendement;

4. De aanstelling van een MDO Management Company S.A. als beheerder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’) en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,04% (met een minimum van EUR 16.000) per jaar per subfonds;

5. Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD;

6. De uitsluiting van deelname door ‘US persons’, 'specified US persons" en "US owned entities" in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA');

Het aangepaste prospectus zal uiterlijk op 16 juli 2014 gepubliceerd worden op deze website en is kosteloos te verkrijgen op het kantoren van de directie van het Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV en Insinger de Beaufort Asset Management N.V. . De hierboven genoemde punten zullen niet eerder dan 16 juli 2014 in werking treden. Tot die tijd kunnen beleggers in bovengenoemde subfondsen onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. _____________________________________________________________________________________________________

24 april 2014 - Vereffening gegevens opheffen IdB MM Zeus

De Beheerder van bovengenoemd Fonds deelt mede dat de intrinsieke waarde van EUR 104,99 per 31 maart 2014 is goedgekeurd.

De vereffeningsgegevens aan de beleggers met betrekking tot het opheffen van dit Fonds zijn als volgt

1. Voor elke 1 participatie IdB MM Zeus ontvangt de belegger 0.853667156 aandeel Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge *)

*) Voorheen genaamd Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral EUR Class

2. Voor elke 1 participatie IdB MM Zeus ontvangt de belegger een bedrag van EUR 1.86

Nadat bovengenoemde handelingen zijn afgerond houdt het Fonds op te bestaan.

_____________________________________________________________________________________________________

16 april 2014 - Aankondiging Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (de 'Directie' en de 'Beheerder') deelt hierbij haar voorstel mede om het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

1. Wijziging van het beleggingsbeleid: de restrictie tot belegging in minimaal 15 en maximaal 25 aandelen en de eis tot belegging van tenminste 1/3 in Nederlandse bedrijven komen te vervallen. Daarnaast wordt door een tekstuele aanpassing - in verband met een technische wetswijziging - verduidelijkt dat ook kan worden belegd in icbe's;

2. Een verlaging van de beheervergoeding van 1,25% naar 0,60% per jaar (reeds van toepassing vanaf 1 januari 2014);

3. De introductie van een prestatievergoeding voor de Beheerder van 15% over het absolute rendement;

4. Het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening;

5. De aanstelling van een bewaarder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’)en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,055%;

6. Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD;

7. De uitsluiting van deelname door ‘US persons’, 'specified US persons" en "US owned entities" in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA');

8. Een verkorting van de wachttermijn voor inwerkingtreding van bezwarende voorwaardenwijzigingen voor beleggeers van 3 maanden naar 1 maand, in overeenstemming met gewijzigde wetgeving.

 

Het aangepaste prospectus zal uiterlijk op 16 juli 2014 gepubliceerd worden op www.insinger.com. De hierboven onder punt 1 en 3 tot en met 8 genoemde wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na deze aankondiging in werking treden. Vanaf heden tot en met 15 juli 2014 kunnen beleggers in Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van dit voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op onze website beschikbaar zijn, uiterlijk op 16 juli 2014.

Voor de advertentie,klik hier voor meer informatie inzake de wijzigingen in het prospectus klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum.

_____________________________________________________________________________________________________

16 april 2014 - Aankondiging Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, met subfondsen:

Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (Fonds A)

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (Fonds C)

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D)

 

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (de 'Directie' en de 'Beheerder') deelt hierbij haar voorstel mede om het basisprospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund te wijzigen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

1. Een verlaging van de beheervergoeding van 1,00% naar 0,60% per jaar voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en van 1,50% naar 1,00% per jaar voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (reeds van toepassing vanaf 1 januari 2014);

2. Het vervallen van het recht tot het kosteloos aanhouden van een Insinger Beleggingsrekening;

3. De aanstelling van een bewaarder in de zin van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’)en een daarmee samenhangende verhoging van de kosten met 0,055%;

4. Overige wijzigingen die verband houden met de implementatie van de AIFMD;

5. De uitsluiting van deelname door ‘US persons’, 'specified US persons" en "US owned entities" in de zin van de Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA') ;

6. Een verkorting van de wachttermijn voor inwerkingtreding van bezwarende voorwaardenwijzigingen voor beleggers van 3 maanden naar 1 maand, in overeenstemming met gewijzigde wetgeving;

Voor Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund stelt de Beheerder naast bovenstaande punten nog de volgende wijziging voor:

7. Verhoging van de kosten van de prime broker.

Voor Insinger de Beaufort Global Convertible Fund verwijst de Directie naar de op onze website beschikbare advertentie en de nadere toelichting.

Het aangepaste basisprospectus en aanvullende prospectussen van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund zullen uiterlijk op 16 juli 2014 gepubliceerd worden op www.insinger.com. De hierboven onder punt 2 tot en met 7 genoemde wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na deze aankondiging in werking treden. Vanaf heden tot en met 15 juli 2014 kunnen beleggers in Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund en Insinger de Beaufort Equity Income Fund onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van dit voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de onderstaande website beschikbaar zijn, uiterlijk op 16 juli 2014.

 

Voor de advertentie, klik hier voor meer informatie inzake de wijzigingen in het prospectus klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum.

_____________________________________________________________________________________________________

31 maart 2014 - Notificatie Buitengewone Participantenvergadering IdB Income Plus Fund

Op 25 april 2014 zal een buitengewone participantenvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing
 • Goedkeuring van de wijze van vereffening

Voor meer informatie over de voorgestelde voorwaardenwijziging, de vereffening van de opheffingsuitkering en aanmelden voor deze participantenvergadering, klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum of klik hier voor de advertentie

_____________________________________________________________________________________________________

14 maart 2014 - Notificatie Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering IdB Global Convertible Fund

Op 25 april 2014 zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Toelichting op opheffing van fonds A
 • Voorstel tot intrekking van alle aandelen van fonds A
 • Sluiting

Voor meer informatie met betrekking tot het aanmelden voor deze aandeelhoudersvergadering en de advertentie, klik hier en voor het Toelichtend Informatiememorandum, klik hier

_____________________________________________________________________________________________________

27 februari 2014 -  Notificatie Buitengewone Participantenvergadering  IdB MM International Equity

Op 20 maart 2014 zal een buitengewone participantenvergadering plaatsvinden van dit Fonds ten kantore van de Beheerder. De agendapunten zijn als volgt :

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing
 • Goedkeuring van de wijze van vereffening

Voor meer informatie over de voorgestelde voorwaardenwijziging, de vereffening van de opheffingsuitkering en aanmelden voor deze participantenvergadering, klik hier voor het Toelichtend Informatiememorandum of klik hier voor de advertentie

_____________________________________________________________________________________________________

7 februari 2014 - Conversiekoers samenvoegen subfondsen van Absolute Return Strategy SICAV

De Directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat de intrinsieke waarden per 31 december 2013 als volgt zijn goedgekeurd:

 • Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers EUR Class                     EUR 100.44
 • Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge EUR Class *)                 EUR 119.92

*) Voorheen genaamd Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral EUR Class

De conversiekoers van het samenvoegen van Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge is als volgt:

1 aandeel Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers = 0.837591 aandeel Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge

Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers houdt, nadat dit fonds is samengevoegd met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Multi Manager Hedge, op te bestaan. 

_____________________________________________________________________________________________________

30 december 2013 -  Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus.

INSINGER DE BEAUFORT MULTI-MANAGER ZEUS (het “Fonds”)

Participanten worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Vergadering van Participanten van het Fonds, te houden op 16 januari 2014 om 11.00 uur ten kantore van de Beheerder.

Agenda
• Opening
• Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
• Voorstel tot opheffing
• Wijze van vereffening
• Rondvraag
• Sluiting

De voorgestelde voorwaardenwijziging introduceert de mogelijkheid van een opheffingsuitkering in natura. De voorwaardenwijziging houdt verband met het voornemen het Fonds op te heffen en de door het Fonds gehouden participaties in het subfonds "Market Neutral B" van Absolute Return Strategy SICAV als opheffingsuitkering aan de participanten uit te keren. Het restant van de opheffingsuitkering zal in cash plaatsvinden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het informatiememorandum.

De voorgestelde voorwaardenwijziging zal - onder voorbehoud van goedkeuring door de Vergadering van Participanten - per 16 januari 2014 van kracht worden. De wijziging van de voorwaarden zal niet eerder dan op 31 maart 2014 tegenover de participanten worden ingeroepen. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op www.insinger.com beschikbaar zijn op 16 januari 2014.

Participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen op 31 december 2013 (=registratiedatum) geregistreerd te staan als Participatiehouder van het betreffende Fonds en dienen uiterlijk op 10 januari hun participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Beheerder.

Indien gewenst kunnen participanten een volmacht verlenen aan de Beheerder om namens hem/haar te stemmen tijdens de vergadering. Daarvoor dient deze volmacht te worden ingevuld en onderteken en uiterlijk op 10 januari 2014 bij de Beheerder te zijn ingediend.

Klik hier voor de volledidge advertentie.

______________________________________________________________________________________________________

30 december 2013 - Wijziging beheervergoeding Insinger de Beaufort Belegginsfondsen

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. deelt mee dat de jaarlijkse beheervergoeding van de volgende Insinger de Beaufort beleggingsfondsen per 1 januari 2014 als volgt wordt gewijzigd.  OLD NEW
NL0006239006 Sustainable Values Fund 1,00% 0,00%
NL0009787894 IdB European Mid Cap Fund N.V. 1,25% 0,60%
NL0000285567 IdB Global Convertible Fund 1,25% 0,60%
NL0000285609 IdB Equity Income Fund 1,00% 0,60%
NL0000285591 IdB Real Estate Equity Fund 1,50% 1,00%
LU0110717757 IdB MM Balanced - USD class 1,00% 1,25%
LU0110717914 IdB MM Balanced - GBP class 1,00% 1,25%
LU0110718136 IdB MM Balanced - EUR class 1,00% 1,25%
LU0110717245 IdB MM Equity - EUR class 1,00% 1,25%
LU0407091346 IdB MM Defensive Balanced - EUR class 1,00% 1,25%
LU0159108363 Absolute Return Market Neutral B 1,50% 0,60%


De wijziging van de jaarlijkse beheervergoeding zal met de eerstvolgende wijziging van het prospectus van desbetreffend Insinger de Beaufort beleggingsfonds worden aangepast.

De beheervergoeding  en/of prestatievergoeding van alle andere Insinger de Beaufort beleggingsfondsen blijft ongewijzigd.

  __________________________________________________________________________________________________

29 november 2013 - Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Absolute Return Strategy SICAV

De directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat tijdens de op 28 november 2013 gehouden bijzondere aandeelhoudersvergadering de volgende voorstellen zijn aangenomen :

-     Het samenvoegen van het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-    Wijziging van het beleggingsbeleid van Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-     Wijziging van de naam Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral in Absolute Return Strategy SICAV - Multi-Manager Hedge

Aandeelhouders in beide subfondsen kunnen, indien gewenst, tot 30 december 2013. onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn per 31 december 2013. Klik hier voor de advertentie.

______________________________________________________________________________________________________

21 november 2013 - Bijzondere Aandeelhoudersvergadering Absolute Return Strategy SICAV

De directie van Absolute Return Strategy SICAV deelt mede dat op 28 november 2013 een bijzondere aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden in Luxemburg om het voorstel van de volgende wijzigingen goed te keuren:

-    Het samenvoegen van het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers met het subfonds Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

-     Wijziging van het prospectus

Zie beneden, voor meer informatie inzake deze vergadering. De documenten zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers

Klik hier voor de oproep van de vergadering, voor het proxy formulier klik hier.

Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral

Klik hier voor de oproep van de vergadering, voor het proxy formulier klik hier.

______________________________________________________________________________________________________

22 oktober 2013 - 2013 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2013 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kostenloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag. ______________________________________________________________________________________________________

30 september 2013 - Wijziging prospectus Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund                                                                                                                        beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam ( het "Fonds")

De Beheerder deelt mede dat op voorstel van de Beheerder en de Bewaarder de voorwaarden van beheer en bewaring (de "Fondsvoorwaarden") en het prospectus van het Fonds zullen worden gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:

  1. De beëindiging van de notering van de participaties in het Fonds aan de NYSE Euronext Amsterdam;       
  2. Een verlaging van de beheervergoeding.


Het prospectus van het Fonds waarin alle wijziging zijn opgenomen is kosteloos te verkrijgen ten kantore van de Beheerder en zal tevens worden gepubliceerd op haar website. De gewijzigde voorwaarden en het aangepaste prospectus zullen drie maanden na de datum van deze advertentie, per 1 januari 2014, van kracht worden. Tot die datum hebben participanten de mogelijk om onder de gebruikelijke voorwaarden uit te treden.Klik hier voor de advertentie, voor het prospectus van Sustainable Values Fund klik hier._______________________________________________________________________________________________________

30 augustus 2013 - Halfjaarverslagen 2013 van de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

De halfjaarverslagen voor de periode eindigend op 30 juni 2013 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via onze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsfondsen:

Voor de advertentie klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________

13 augustus 2013 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 13 augustus 2013 zijn de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,15% (was 0,10%)
 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591): opslagpercentage 0,15% (was 0,20%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_______________________________________________________________________________________________________

8 augustus 2013 - Mededeling: betaalbaarstelling uitkering Berk Insinger de Beaufort Private Equity

Het fonds Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund zal een uitkering van EUR 375 per participatie betalen. Deze uitkering is mogelijk als gevolg van de ontvangst van de laatste betaling inzake de verkoop van de aandelen in Linido Holding B.V.

De betaling van deze uitkering zal binnenkort plaatsvinden._________________________________________________________________________________________________________

1 juli 2013 - 2012 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2012 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan ook kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 24 juli 2013 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank Insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________

19 juni 2013 - Mededeling nieuw prospectus Multiple Managers SICAV

Per heden is het nieuwe prospectus van Multiple Managers SICAV beschikbaar. De wijzigingen hebben betrekking op de benoeming van MDO Management Company S.A. als beheermaatschappij ("management company") en de introductie van een nieuwe aandelenklasse (Klasse E) voor het sub-fonds European Bond. Het lanceren van deze klasse zal op een nader te bepalen tijdstip voor investeerders worden geopend.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 19 juli 2013 van kracht zijn, om beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (1 maand wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden.

Klik hier voor het prospectus van Multiple Managers SICAV (alleen beschikbaar in het Engels), klik hier voor de advertentie.

________________________________________________________________________________________________________

juni 2013 - Teruggave Recht Dividendbelasting Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse wetgeving inzake het terugvorderen van ingehouden Nederlandse dividendbelasting en bronbelasting voor Nederlandse fiscale belegginginstelling ("Fbi") gewijzigd in een afdrachtsvermindering. Dit betekent in essentie dat de Fbi bij de afdracht van verschuldigde dividendbelasting een verrekening mag toepassen ter grootte van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting en ingehouden buitenlandse bronbelasting op dividenden en couponrente ontvangen door de Fbi. Deze afdrachtsvermindering komt ten goede aan de Fbi.

Dit houdt in dat het terugvorderen van dividendbelasting ingehouden door de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen in sommige gevallen niet meer (volledig) kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst door de belegger.

Klik hier voor het overzicht van Teruggaverecht voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. ________________________________________________________________________________________________________

10 juni 2013 - 2012 Reportable Income (alleen relevant voor beleggers die in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig zijn)

Bijgaand de "Reportable Income" voor IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund over het jaar 2012.

Deze informatie is alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Indien u niet zeker bent of u belasting verschuldigd bent over de uitgekeerde dividenden zoals aangegeven in bijgaande documenten, dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Voor meer informatie inzake "Reportable Income" voor IdB Real Estate Equity Fund, klik hier.

Voor meer informatie inzake "Reportable Income" voor IdB Equity Income Fund, klik hier.

______________________________________________________________________________________________

20 mei 2013 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

In de op 17 mei 2013 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Participatiehouders is het dividendvoorstel over het boekjaar 2012 goedgekeurd voor de subfondsen van IdB Umbrella Fund N.V. (IdB Global Convertible Fund, IdB Real Estate Equity Fund en IdB Equity Income Fund) en voor IdB Income Plus Fund. Voor meer informatie bijgaand de advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

________________________________________________________________________________________________________

 
26 april 2013 - Mededeling: Jaarverslagen 2012 beschikbaar
  
De 2012 jaarverslagen van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:
 

 Voor de advertentie klik hier.

________________________________________________________________________________________________________

9 april  2013 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten

Aandeelhouders en participanten worden op 17 mei 2013 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 09.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 09.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 10.30, 11.00 en om 11.30 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Sustainable Values Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen op 1 mei 2013 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 10 mei 2013 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.

_______________________________________________________________________________________________________

3 januari 2013 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 3 januari 2013 zullen de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883): opslagpercentage 0,10% (was 0,15%) en afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591): opslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
 • IdB Income Plus Fund: opslagpercentage 0,10% (was 0,15%)
 • IdB MM Zeus: afslagpercentage 0,05% (was 0,00%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen/participaties moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen/participaties moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_________________________________________________________________________________________________________

18 oktober 2012 - Mededeling betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus Fund

De Beheerder heeft besloten een dividend van EUR 0.73 per participatie uit te keren. De betaling zal op 23 oktober 2012 plaatsvinden. Voor de volledige advertentie, klik hier.

______________________________________________________________________________________________________ 

17 oktober 2012 - 2012 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2012 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag.

_______________________________________________________________________________________________________ 

31 augustus 2012 - Halfjaarverslagen 2012 van de Insinger de Beaufort Fondsen

De halfjaarverslagen over de eerste helft van 2012 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per heden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via onze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsfondsen:

Voor de advertentie klik hier.

_______________________________________________________________________________________________________ 

augustus 2012 - Teruggave Recht Dividendbelasting Insinger de Beaufort beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse wetgeving inzake het terugvorderen van ingehouden Nederlandse dividendbelasting en bronbelasting voor Nederlandse fiscale belegginginstelling ("Fbi") gewijzigd in een afdrachtsvermindering. Dit komt er in essentie op neer dat de Fbi bij de afdracht van verschuldigde dividendbelasting een verrekening mag toepassen ter grootte van de ingehouden Nederlandse dividendbelasting en ingehouden buitenlandse bronbelasting op dividenden en couponrente ontvangen door de Fbi. Deze afdrachtsvermindering komt ten goede aan de Fbi.

Dit houdt in dat het terugvorderen van dividendbelasting ingehouden door de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen in sommige gevallen niet meer (volledig) kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst door de belegger.

Klik hier voor het overzicht van Teruggaverecht voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen.

 _______________________________________________________________________________________________________ 

26 juli 2012 - Liquidatie IdB MM Defensive

Met instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders is Insinger de Beaufort Multi-Manager Defensive, een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV, op 23 juli 2012 geliquideerd. De opbrengst van de verkoop van de onderliggende investeringen is aan de aandeelhouders uitgekeerd.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Op 12 juli 2012 zal er een participantenvergadering worden gehouden met betrekking tot de goedkeuring van de liquidatie van IdB MM Defensive. 

Klik hier voor de uitnodiging van de vergadering (alleen in het Engels beschikbaar)  

________________________________________________________________________________________________________ 

25 juni 2012 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

In de op 25 juni 2012 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders/Participatiehouders is het dividendbedrag over het boekjaar 2011 vastgesteld voor de subfondsen van IdB Umbrella Fund N.V. (IdB Global Convertible Fund, IdB Real Estate Equity Fund en IdB Equity Income Fund) en voor IdB Income Plus Fund. Voor meer informatie bijgaand de advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

_________________________________________________________________________________________________________ 

25 juni 2012 - Mededeling: wijziging op- en afslagpercentages

Op 25 juni 2012 zullen de op- en afslagpercentages van de volgende Insinger de Beaufort fondsen als volgt worden gewijzigd:

 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894): opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883): opslagpercentage 0,15% (was 0,05%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,05%)
 • IdB Equity Income Fund (NL0000285609): opslagpercentage 0,20% (was 0,30%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB Income Plus Fund: opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,10% (was 0,15%)

Het Fonds zal een opslagpercentage hanteren als het Fonds per saldo op die dag aandelen/participaties moet uitgeven. Een afslagpercentage wordt gehanteerd als het Fonds op die dag per saldo aandelen/participaties moet terugkopen.

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.

_________________________________________________________________________________________________________

15 juni 2012 - Mededeling nieuw prospectus Multiple Managers SICAV

Per heden is het nieuwe prospectus van Multiple Managers SICAV en het nieuwe vereenvoudigd prospectus van dit paraplufonds beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op wijzigingen van het beleggingsbeleid van het subfonds European Bond.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 15 juli 2011 van kracht zijn, om beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (1 maand wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden. 

Klik hier voor de mededeling naar aandeelhouders.

Klik hier voor het prospectus van Multiple Managers SICAV, klik hier voor het vereenvoudigd prospectus.

De documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

_________________________________________________________________________________________________________

14 juni 2012 - 2011 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2011 jaarverslagvan Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Het jaarverslag kan ook kosteloos worden opgevraagd bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 17 juli 2012 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

31 May 2012 - 2011 Reportable Income (only applicable for investors who are subject to UK taxation)

Attached details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund for the year 2011.

Please be advised that the attached information is only relevant for investors who are subject to UK taxation. If you are uncertain whether you are required to pay tax on the share of income reported in the attached, you should seek advice from your tax advisor.

For further details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund, please Click here

For further details of the Reportable Income for IdB Equity Income Fund, please Click here

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18 mei 2012 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten


Aandeelhouders en participanten worden op 25 juni 2012 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 09.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 09.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund 
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 10.30, 11.30 en om 12.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Sustainable Values Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 1 juni 2012 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 15 juni 2012 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 april 2012 - Mededeling: Jaarverslagen 2011 beschikbaar

 
De jaarverslagen over 2011 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

 31 oktober 2011 - 2011 Halfjaarverslag Berk IdB Private Equity Fund

Het 2011 halfjaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het halfjaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V.

Klik hier, voor het halfjaarverslag. ___________________________________________________________________________________________________________

 24 oktober 2011 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus
De Beheerder heeft besloten een interim uitkering van EUR 0,45 per participatie over 2011 uit te keren. Aan de participanten wordt tot 27 oktober 2011 (tot 16.00 uur) de mogelijkheid geboden het uitkeringsbedrag te herbeleggen in participaties van het Fonds. Voor de volledige advertentie, klik hier.

___________________________________________________________________________________________________________

31 augustus 2011 - Mededeling Halfjaarverslagen 2011 beschikbaar

De halfjaarverslagen over de eerste helft van 2011 van de door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsfondsen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via deze website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

 Voor de advertentie klik hier.

Tevens is het halfjaarverslag van de beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en in te zien via deze website. Voor het halfjaarverslag van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. over de eerste helft van 2011 klik hier.

 _____________________________________________________________________________________________________________

30 juni 2011 - Mededeling nieuw prospectus IdB Umbrella Fund N.V.

Per heden is aangepast basisprospectus van IdB Umbrella Fund N.V. en aangepast aanvullend prospectus voor elk subfonds van IdB Umbrella Fund N.V. beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op IdB Global Convertible Fund (wijziging van subbeheerder en Prime Broker). Tevens wijzigt  de jaarlijkse beheervergoeding en wordt de prestatievergoeding afgeschaft.

Het nieuwe prospectus zal vanaf 1 oktober 2011 van kracht zijn om de beleggers de gelegenheid te geven in deze periode (3 maanden wachttijd) te onttrekken onder de huidige voorwaarden.

Klik hier voor de advertentie voor verdere informatie.

Klik hier voor het basisprospectus van IdB Umbrella Fund N.V., klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Global Convertible Fund, klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Real Estate Equity Fund en klik hier voor aanvullend prospectus van IdB Equity Income Fund.

 _____________________________________________________________________________________________________________

20 juni 2011 - 2010 Jaarverslag Berk IdB Private Equity Fund en aankondiging participantenvergadering

Het 2010 jaarverslag van Berk IdB Private Equity Fund is per heden beschikbaar. Het jaarverslag samen met de uitnodiging van de participantenvergadering zal naar alle participanten worden verstuurd. Tevens is het jaarverslag kosteloos op te vragen bij Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De participantenvergadering zal op 12 juli 2011 van 10.00 - 10.30 ten kantore Bank insinger de Beaufort N.V., Amsterdam plaatsvinden.

Klik hier, voor het jaarverslag. Voor aanmelding voor de participantenvergadering, klik hier.

______________________________________________________________________________________________________________

 16 June 2011 - 2010 Reportable Income (only applicable for UK investors) 

 

Attached details of the Reportable Income for IdB Real Estate Equity Fund and IdB Equity Income Fund for the year 2010.

 

Please be advised that the attached information is only relevant for UK investors who are subject to UK taxation. If you are uncertain whether you are required to pay tax on the share of income reported in the attached, you should seek advice form your tax advisor

 

For further details of the Reportable Income, please Click here

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 juni 2011 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund

 

In de op 1 juni 2011 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bruto dividend over het boekjaar 2010 als volgt vastgesteld voor het IdB Global Convertible Fund, het IdB Real Estate Equity Fund, het IdB Equity Income Fund en het IdB Income Plus Fund. Voor de volledige advertenties: IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus Fund.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 juni 2011 - Mededeling: op- en afslagpercentages aangepast

 
De op- en afslagpercentages van de volgende IdB fondsen zijn aangepast per 1 juni 2011:
 • IdB European Mid Cap Fund N.V. (NL0009787894) afslagpercentage 0,20% (was 0,25%)
 • IdB MM International Equity (NL0000284883) opslagpercentage 0,05% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,05% (was 0,20%)
 • IdB Equity Income Fund (NL0000285609) opslagpercentage 0,30% (was 0,20%)
 • IdB Real Estate Equity Fund (NL0000285591) opslagpercentage 0,15% (was 0,20%) en afslagpercentage 0,15% (was 0,20%)
 • IdB Income Plus Fund (Geen) opslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.
 
 

 
30 Mei 2011 - Samenvoegen van IdB Emerging Companies met IdB European Mid Cap Fund N.V.
Per heden is IdB Emerging Companies samengevoegd met IdB European Mid Cap Fund N.V.
 
De conversie koers is:
Voor elke 1 participatie IdB Emerging Companies ontvangt u 0.88460573 aandeel IdB European Mid Cap Fund N.V.
 
Uw positie/ belegging in IdB Emerging Companies zal door uw bank automatisch worden omgezet in aandelen IdB European Mid Cap Fund N.V. conform bovengenoemde conversie koers. Eventuele fracties IdB Emerging Companies zullen in contanten worden betaald. (Eur 26.8101 per 1 participatie IdB Emerging Companies).
 
Met deze samenvoeging houdt IdB Emerging Companies op te bestaan.
 

  
13 Mei 2011 - Mededeling: Naamswijziging IdB Alchemy N.V.
Per heden is de naam van bovengenoemd fonds gewijzigd in IdB European Mid Cap Fund N.V.
uw positie/belegging zal automatisch door uw bank worden omgezet in het nieuwe aandeel. De ruilverhouding is 1 oud aandeel
voor 1 Nieuw aandeel.
 
Voor de advertentie klik hier.
 

 
29 april 2011 - Mededeling: Jaarverslagen 2010 beschikbaar
De jaarverslagen over 2010 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.


 18 april 2011 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders/participanten
Aandeelhouders en participanten worden op 1 juni 2011 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders/participanten van onderstaande beleggingsinstellingen:

Vergadering te houden om 10.00 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 10.30 uur ten kantore van de Directie:

 • Insinger de Beaufort Alchemy N.V.
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 11.00, 11.30 en om 12.00 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Sustainable Values Fund
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 13.30 uur ten kantore van de Beheerder:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die (één van) de vergadering(en) wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 3 mei 2011 geregistreerd te staan als aandeelhouder/participatiehouder van de betreffende beleggingsinstelling en dienen uiterlijk 20 mei 2011 hun aandelen-/participatiebewijzen, dan wel een depotbewijs afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de Directie/Beheerder.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 februari 2011  - Publicatie besluiten IdB Emerging Companies 
De beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., en de bewaarder, Bewaarbedrijf Ameuro N.V., van het beleggingsfonds Insinger de Beaufort Emerging Companies (het 'Fonds'), maken hierbij kenbaar dat, na voorstel in de vergadering van participanten op 22 februari 2011, is besloten:

(i)     tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring; en

(ii)    tot opheffing van het Fonds per 30 mei 2011.

Tot de opheffing van het Fonds is door de beheerder en bewaarder besloten teneinde het vermogen van Insinger de Beaufort Emerging Companies over te dragen aan Insinger de Beaufort Alchemy N.V. In het kader van de vereffening zullen aan participanten in het Fonds aandelen in Insinger de Beaufort Alchemy N.V. worden uitgekeerd.

Bovengenoemde besluiten zullen per 30 mei 2011 effectief zijn. Tot die tijd hebben participanten de mogelijkheid om onder de gebruikelijke voorwaarden uit te treden. De laatste dag dat orders kunnen worden ingelegd met betrekking tot participaties in Insinger de Beaufort Emerging Companies zal 23 mei 2011 zijn.

Voor meer informatie over de bovengenoemde besluiten klik hier voor het toelichtend informatie memorandum.


07 februari 2011  - Uitnodiging tot bijwonen van Vergadering van Participanten van IdB Emerging Companies 
Participanten in het beleggingsfonds Insinger de Beaufort Emerging Companies ('Fonds') worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Vergadering van Participanten, te houden op 22 februari 2011 om 11.00 uur ten kantore van de beheerder, Insinger de Beaufort Asset Management N.V., met de volgende agenda:

AGENDA

 • Opening
 • Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring
 • Voorstel tot opheffing van het Fonds
 • De wijze van vereffening
 • Sluiting

Voor de officiële Notificatie aan participanten klik hier

Voor het informatie memorandum met toelichting bij bovengenoemde agendapunten klik hier.


10 januari 2011 - Fusie IdB MM Equity
IdB MM Equity - USD klasse is per 7 januari 2011 gefuseerd met IdB MM Equity - EUR klasse. De conversie koers is 1 participatie IdB MM Equity - USD klasse = 1.070080859 participaties IdB MM Equity - EUR klasse.

De intrinsieke waarden berekend voor deze twee klassen van 7 januari 2011 zijn als volgt :

 • IdB MM Equity - USD klasse : USD 105.78
 • IdB MM Equity - EUR klasse : EUR 76.07

De USD klasse houdt per 10 januari 2011 op te bestaan.


07 december 2010  - Veranderingen voor IdB MM Equity en IdB MM Balanced
Vanaf 7 januari 2011 zal de "base currency" van de fondsen Insinger de Beaufort Multi-Manager Equity en Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (beide subfondsen van Insinger de Beaufort Manager Selection sicav) veranderen van USD in EUR.

Voor de officiële Notificatie naar de aandeelhouders klik hier.


 26 november 2010 - Veranderingen voor ARS Directional Managers en Market Neutral
Vanaf 3 januari 2011 zal de "base currency" van de subfondsen Absolute Return Strategy - Directional Managers en Absolute Return Strategy - Market Neutral veranderen van USD in EUR. Deze verandering is als gevolg van het sluiten van de USD en GBP klassen en waar alleen de EUR klasse overblijft.

Voor de officiële Notificatie naar de aandeelhouders klik hier.


 26 oktober 2010 - Halfjaarverslag 2010 IdB Berk Private Equity beschikbaar
Het halfjaarverslag per 30 juni 2010 van Berk IdB Private Equity Fund is per bovengenoemde datum beschikbaar. Het halfjaarverslag zal naar alle participanten verstuurd worden en is bovendien kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Voor het halfjaarverslag klik hier.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 oktober 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Income Plus
De Beheerder heeft besloten een interim uitkering van EUR 0,57 per participatie over 2010 uit te keren. Aan de participanten wordt tot 26 oktober 2010 (tot 16.00 uur) de mogelijkheid geboden het uitkeringsbedrag te herbeleggen in participaties van het Fonds. Voor de volledige advertentie, klik hier.


11 oktober 2010 -  Mededeling: afslagpercentages aangepast

De afslagpercentages van de volgende IdB fondsen zijn aangepast per 11 oktober 2010:

 • IdB Alchemy NV  (NL0000286381)  opslagpercentage 0,20% (was 0,40%)
 • IdB MM International Equity  (NL0000284883)  afslagpercentage 0,20% (was 0,15%)
 • IdB Equity Income Fund  (NL0000285609)  opslagpercentage 0,20% (was 0,35%)
 • IdB Income Plus Fund  (Geen)  opslagpercentage 0,15% (was 0,25%)

De op- en afslagpercentages van de andere IdB fondsen zijn ongewijzigd.


13 september 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling uitkering Berk Insinger de Beaufort Private Equity

Het fonds Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund zal een uitkering van EUR 300 per participatie betalen. Deze uitkering is mogelijk als gevolg van de tweede deel van de verkoop van aandelen in Linido en de verkoop van 10% aandelenpakket in Patientline door Berk Partners III B.V.

De betaling van deze uitkering zal binnenkort plaatsvinden.
20 augustus 2010 - Mededeling: Halfjaarverslagen 2010 beschikbaar
De halfjaarverslagen over 2010 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De halfjaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.
1 juli 2010 - Mededelingen mbt IdB Manager Selection SICAV

Lancering IdB MM Defensive en IdB MM Defensive Balanced:

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. lanceert per 30 juni twee nieuwe Multi-Manager beleggingsfondsen: IdB MM Defensive en IdB MM Defensive Balanced.

Tevens verandert de beheervergoeding van het IdB Multi-Manager Balanced fonds per 30 juni van 0,80% naar 1,00%.Per 30 juni 2010     Beleggingsprofiel       Beheervergoeding 

IdB Multi-Manager Defensive (nieuw fonds)

Defensieve belegger 0,40%

IdB Multi-Manager Defensive Balanced (nieuw fonds)    

Gematigd Defensieve belegger     1,00%    
IdB Multi-Manager Balanced Neutrale belegger 1,00%
IdB Multi-Manager Equity Offensieve belegger 1,00%

Voor meer informatie over de fondsen, raadpleeg de fondsenpagina's door op bovenstaande links te klikken.

Wijziging Prospectus IdB Manager Selection SICAV:

De prospectus van IdB Manager Selection SICAV is gewijzigd per 15 juni 2010. Klik hier voor de prospectus
17 juni 2010 - Jaarverslag 2009 IdB Berk Private Equity en aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders.
Het jaarverslag over 2009 van Berk IdB Private Equity Fund is per bovengenoemde datum beschikbaar. Het jaarverslag zal naar alle participanten verstuurd worden en is bovendien kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. De vergadering vind plaats op 8 juli 2010 van 10.00 - 10.45 ten kantore Bank Insinger de Beaufort in Amsterdam. Voor de brief aan de participanten klik hier.


14 juni 2010 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders IdB Alchemy N.V.
Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de beleggingsmaatschappijen Insinger de Beaufort Alchemy N.V.  De vergadering vind plaats op dinsdag 29 juni 2010 om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap. Voor de volledige advertentie klik hier.


10 mei 2010 - Mededeling: betaalbaarstelling dividend IdB Umbrella Fund N.V. en IdB Income Plus fund
In de op 25 mei 2010 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bruto dividend over het boekjaar 2009 als volgt vastgesteld voor het IdB Global Convertible fund, het IdB Real Estate Equity Fund, het IdB Equity Income Fund en het IdB Income Plus fund. Voor de volledige advertenties: IdB Umbrella N.V. en IdB Income Plus.


10 mei 2010 - Aankondiging algemene vergadering van aandeelhouders
Aandeelhouders en participanten worden op 25 mei 2010 uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van onderstaande beleggingsmaatschappijen:

Vergadering te houden om 9.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Umbrella Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden respectievelijk om 11.00, 11.30, 12.30 en om 14.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity
 • Sustainable Values Fund
 • Insinger de Beaufort Emerging Companies
 • Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus
 • Voor de advertentie klik hier

Vergadering te houden om 13.30 uur ten kantore van de directie:

 • Insinger de Beaufort Income Plus Fund
 • Voor de advertentie klik hier

Aandeelhouders en participanten die de vergadering wensen bij te wonen dienen uiterlijk op 18 mei 2010 hun aandelenbewijzen, dan wel een depotbewijs met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling, te hebben gedeponeerd bij de directie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29 april 2010 - Mededeling: Jaarverslagen 2009 beschikbaar

De jaarverslagen over 2009 van de Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen zijn per bovengenoemde datum kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en in te zien via haar website.

De jaarverslagen betreffen de volgende beleggingsinstellingen:

Voor de advertentie klik hier.