background
printen

Beleggingsbeleid

Wij zoeken naar de optimale balans tussen lange termijn vermogensgroei en kapitaalbehoud. Het is niet ons doel de consensus in de markt te volgen, echter volgen wij altijd onze onafhankelijke visie om onze cliënten zo het best van dienst te zijn en ze te helpen hun doelstellingen te bereiken.

Hoe wij beleggen

 • Wij beleggen enkel in instrumenten die wij begrijpen.
 • Wij nemen beslissingen doorgaans gericht op de lange termijn, met stapsgewijze implementatie.
 • Wij geloven in een brede spreiding van vermogen, waarbij wij zorgvuldig selecteren:
  • Aandelen van kwalitatief hoogstaande, cash-genererende bedrijven die aantrekkelijk gewaardeerd zijn;
  • Beleggingsfondsen die consistent en over een lange termijn waarde hebben toegevoegd en beheerd worden door uitzonderlijk goede fondsbeheerders;
  • Kwalitatief hoogstaande beleggingen in vastrentende waarden, met een focus op kapitaalbehoud;
  • Alternatieve beleggingen, indien van toepassing, teneinde rendementen gedurende de cyclus te stabiliseren.


Het Investment Committee (IC)
Beleggingsbesluiten worden genomen door het Investment Committee (IC) die elke week plaatsvindt. Dit comité bestaat uit een 7-tal beleggingsprofessionals en 1 secretaris. Onder de beleggingsprofessionals bevinden zich onder andere de CIO, de Head of Investment Management, de Investment Strategist, de Head of Fixed Income.

De wekelijkse sub-meetings spelen een belangrijke rol in de voorbereiding van beleggingsbesluiten. Het IC heeft een vaste agenda.
Deze begint met een grondige analyse van de actuele grafieken en gegevens over de financiële markten en een update van de macro-economische omgeving. Vervolgens analyseert het IC de rendementen van de beheerportefeuilles ten opzichte van een aantal onafhankelijke maatstaven (aandelenindices, rentestanden, etc.).
Het IC bespreekt de huidige assetallocatie van de portefeuilles, waarbij het deze valideert of besluit deze te wijzigen. Verder worden de obligatie-, de aandelen- en de alternatievenportefeuilles geëvalueerd en de voorstellen uit de verschillende subcomités (i.e. Bond Meeting, Equity Meeting, Fund Meeting en Alternatives Meeting) behandeld.
Adviescliënten ontvangen aanbevelingen in lijn met het beleggingsbeleid dat wij voor discretionaire (beheer)portefeuilles voeren. Daarnaast heeft de Advisory Meeting ook de mogelijkheid specifieke voorstellen in te dienen.

Uitleg beleggingsbeleid
Iedere dinsdagochtend presenteren de beleggingsprofessionals de door het IC genomen beslissingen aan de private bankers. Aan het begin van deze vergadering wordt een update gepresenteerd van de beleggingsmarkten (grafieken en cijfers), verder wordt ingegaan op eventuele wijzigingen in het beleid of de portefeuilles en/of wordt er een update gegeven over specifieke beleggingen.

Portefeuille implementatie
De modelportefeuilles worden na een besluit zo spoedig mogelijk bijgewerkt door het Investment Operations Team, waarna de cliëntenportefeuilles in lijn gebracht worden. 

PROCESBEWAKING
Het bovenstaande is een korte samenvatting van het beleggingsbeleid- en proces. Alle processen en richtlijnen worden regelmatig gedocumenteerd, bijgewerkt en goedgekeurd.