printen

Financial Planning

De zekerheid van een solide financieel plan
Onze rapportage geeft u een helder inzicht in uw situatie en de benodigde stappen voor verbetering. In veel gevallen werken wij nauw samen met uw andere adviseurs. De uitkomsten van de haalbaarheidsanalyse bepalen de uiteindelijke inrichting van het vermogensbeheer of beleggingsadvies. Uw portefeuille enerzijds en uw financiële wensen en doelstellingen anderzijds zijn hierdoor optimaal in lijn.

Pensioendossier
Vraagstukken rondom pensioen of stamrecht in eigen beheer werken wij voor u uit in een pensioendossier. Doel hierbij is het daadwerkelijk veilig stellen van uw oudedagsvoorziening. In het verlengde hiervan ligt de structurering van de overige beleggingen in uw B.V. Houdt u dit in de B.V., keert u dividend uit of brengt u het onder in een vbi (vrijgestelde beleggingsinstelling)? Het structureren van uw vermogen om een zo efficiënt mogelijke erfopvolging te bereiken vormt het natuurlijke sluitstuk van Financial Planning.

Risico-analyse
Niet alleen uw vermogen bepaalt uw financiële situatie: er zijn risico's, privé en zakelijk, die het realiseren van uw doelstellingen in de weg kunnen staan. Denk aan ziekte, arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkstelling van bestuurders bij schade. Zijn er voldoende maatregelen genomen om uw persoonlijke financiële veiligheid te garanderen? Wij brengen de risico's in kaart en dragen oplossingen aan.

Wilt u meer weten, neem contact met ons op.