printen

BNP Paribas Fondsen

Overzicht

Insinger de Beaufort biedt u toegang tot een selectie van BNP Paribas fondsen.
Klik op een fonds voor meer informatie.

Onderstaand een overzicht van de beschikbare fondsen:

 

BNP Paribas All In Fund
Parvest (BNP Paribas L2) STEP 90
Parvest (BNP Paribas L2) Bond Euro Corporate
Parvest (BNP Paribas L2) Short Term Euro

 


Disclaimer:
Dit product wordt aangeboden door BNP Paribas Asset Management. Bank Insinger de Beaufort N.V. treedt slechts op als distributeur van het fonds en niet als beheerder ervan. Voor dit product is een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's, alsmede een vereenvoudigd prospectus (essentiële beleggersinformatie - EBI). Vraag erom en lees deze voordat u het product koopt. Het prospectus en verdere informatie is beschikbaar via de website van de beheerder van dit fonds, www.bnpparibas-ip.com of te verkrijgen via voornoemde contactgegevens. Dit document is samengesteld op basis van materiaal van BNP Paribas Asset Management, openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht om de gegevens zo juist en correct mogelijk weer te geven, kan Bank Insinger de Beaufort N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze productie. De gegevens kunnen op ieder ogenblik door Bank Insinger de Beaufort N.V. worden aangepast. Aan de inhoud van deze publicatie kan geen enkel recht noch verplichting worden ontleend. Het nemen van correcte investeringsbeslissingen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Belastingtarieven en -regelgeving kunnen veranderen. Indien u (deels) met geleend geld belegt, betekent dit dat u het risico loopt dat u niet alleen uw inleg verliest maar ook zelfs een schuld overhoudt. Raadpleeg daarom steeds een deskundige. Bank Insinger de Beaufort N.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele negatieve gevolgen die u mocht ondervinden vanwege beslissingen die u maakt op basis van informatie verkregen uit dit document. Bank Insinger de Beaufort N.V. staat als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank en staat eveneens geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten. Niets uit dit document mag worden gekopiëerd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Bank Insinger de Beaufort.