printenrisico indicator : 3

IdB MM Defensive Balanced - EUR class

Fondsinformatie

Beleggingscategorie wereldwijd mix fund of funds (gematigd defensief profiel)
Gevestigd te Luxemburg
Valuta EUR
Beheervergoeding per jaar 1.25%
Prestatievergoeding geen
Beursnotering Luxemburg
Dividend geen
Aangeboden in Nederland en Luxemburg
Koersberekening dagelijks

 

Insinger de Beaufort Multi-Manager Defensive Balanced stelt zich ten doel absolute beleggingsrendementen te behalen, overeenkomstig een gematigd-defensief profiel door wereldwijd te beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door fondsbeheerders die zijn gespecialiseerd in aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatieve beleggingsstrategieën. Tevens kan er worden belegd in index trackers en grondstoffen. Er wordt beoogd deze beheerders zodanig met elkaar te combineren dat de spreiding van de portefeuille optimaal is en het risico in de portefeuille op totaalniveau wordt beperkt.

Downloads:


Disclaimer
Belangrijke informatie: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prospecti, jaarverslagen en essentiële beleggersinformatie (EBI) zijn op aanvraag verkrijgbaar ten kantore Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Deze informatie is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze productie.